Het begeleiden van scholen en leerkrachten bij het realiseren van passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen door onder andere:

  • het meedenken over nieuw te vormen of bij te schaven talentbeleid
  • het schrijven van een helder beleidsplan op basis van de aanwezige wensen en mogelijkheden
  • het bevorderen van meer deskundigheid binnen het team van leerkrachten en IB'ers
  • het geven van presentaties en workshops tijdens studiedagen

Het inrichten van op maat gemaakte online leeromgevingen, aansluitend bij de visie en het beleid van de school, om onder andere:

  • de communicatie tussen leerkracht en plusleerkracht te bevorderen
  • leerkrachten waar nodig tussentijds bij te scholen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid
  • de voortgang van leerlingen te kunnen volgen 
  • leerlingen de kans te geven hun geleerde vaardigheden te tonen aan hun ouders en alle betrokken leerkrachten d.m.v. een online portfolio